Khách sạn Satya Đà Nẵng

         từ  1.100.000đ

Khách sạn Mường Thanh Grand Đà Nẵng

         từ  1.300.000đ